Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11, 
03-450 Warszawa
tel./fax  22 827 43 65
e-mail: reklama@sigma-not.pl 

 Redakcja "Przeglądu Papierniczego"
pl. Komuny Paryskiej 5a, 
90-007 Łódź, skr. 211
tel./fax  (42) 633 54 23
kom. 601 97 62 96, 601 717 249
e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl