O nas…

 

„Przegląd Papierniczy” to polskie fachowe czasopismo papiernicze, które ukazuje się co miesiąc już od 78 lat.

Adresowany jest nie tylko do papierników, wytwórców i przetwórców papieru, ale również leśników i pracowników przemysłu drzewnego, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, historyków, archiwistów, bibliotekarzy i ekologów.

Także studenci kształcący się w zakresie: papiernictwa, przetwórstwa papierniczego, poligrafii, towaroznawstwa, przetwórstwa drewna itp. znajdą w nim ciekawe informacje, pogłębiające i rozszerzające ich wiedzę i zainteresowania.

Ambicje „Przeglądu…” to: pełnienie roli pomostu między producentami papieru a jego odbiorcami i użytkownikami, między papiernictwem a ochroną środowiska, omawianie problemów marketingu, organizacji pracy itd.

Na łamach „Przeglądu Papierniczego” udostępniamy dane o najnowszych światowych osiągnięciach branży celulozowo-papierniczej i jej pokrewnych. Publikujemy także artykuły o nowoczesnych technikach drukarskich i reprograficznych, zwracając szczególną uwagę na wymagania stawiane papierom podłożowym w tych procesach.

Główne działy „Przeglądu Papierniczego”: Automatyzacja i regulacja, Biogospodarka, Gospodarka leśna, Historia papiernictwa, Konserwacja papieru, Kronika, Makulatura, Maszyny i urządzenia, Materiały opakowaniowe, Metrologia, Normalizacja, Ochrona środowiska, Opakowania papierowe, Papiery dla poligrafii, Papiery higieniczne, Papiery opakowaniowe, Papiery specjalne, Prace naukowo-badawcze, Rynek papierniczy, Środki pomocnicze, Technologia, Tektura falista, Unia Europejska, W zakładach, Zagadnienia ekonomiczne, Zagadnienia energetyczne, Zagadnienia poligraficzne, Zjazdy i konferencje, Z kraju i ze świata, Z życia SPP

Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów o aktualnych problemach,
a dostawców z przemysłu papierniczego do promowania na naszych łamach
swych produktów i usług.

RADA NAUKOWA

 • Prof. dr hab. Ewa Ratajczak
 • Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska (CPiP PŁ)
 • Dr hab. inż. Tomasz Garbowski, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Prof. Jean-Francis Bloch (Grenoble INP)
 • Prof. Miloslav Milichovsky (TU Pardubice)
 • Dr Eero Hiltunen (Aalto University of Technology, Helsinki)
 • Prof. Vladimir Buljak (University of Belgrade)

 

RADA PROGRAMOWA

 • Alicja Biel-Tyralska (CPiP PŁ),
 • Michał Jarczyński (Arctic Paper S.A.),
 • Andrzej Głębowski (SPP),
 • Jerzy Janowicz,
 • Urszula Kembłowska,
 • Ewa Kopania (Łukasiewicz-ŁIT),
 • Maciej Kunda,
 • Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP Sp. z o.o.),
 • Maja Mejsner (Valmet Technologies and Services S.A.),
 • Aneta Muskała (MM Kwidzyn),
 • Konrad Olejnik (CPiP PŁ),
 • Paweł Rogalka (Digit Pack Sp. z o.o.),
 • Marek Ściążko (Velvet CARE),
 • Michał Wrembel (ICT Poland Sp. z o.o.)

 

PISMO REDAGUJĄ:

 • Redaktor naczelny: dr hab. inż. Konrad Olejnik, prof. PŁ, dyrektor Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ
 • Z-ca redaktora naczelnego: Joanna Wiatroszak
 • Redaktorzy tematyczni: Jolanta Wiatroszak-Krysicka, Aleksander Klepaczka, Mariusz Reczulski
 • Redaktor statystyczny: Marek Kałuszka (kaluszka@p.lodz.pl)

 

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:

 • Tomasz Graczyk (tom.graczyk@sbcglobal.net),
 • Stefan Jakucewicz (sjakucewicz@kpp.pl),
 • Jolanta Tybuś
 • Elżbieta Włodarczyk
 • Maria Żubrzak

 

ADRES REDAKCJI:

Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

skr. poczt. 211

tel./fax (42) 633 54 23

tel. kom.: 601 976293 i 601 717249

e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl

http://www.przegl-pap.com.pl

 

WYDAWCA:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel. (22) 818 09 18, fax: (22) 619 21 87

e-mail: sekretariat@sigma-not.pl