Artykuły naukowo-badawcze publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są recenzowane.


Prace naukowo-badawcze publikowane w naszym miesięczniku recenzują:

 • prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski (WOiZ PŚ)
 • dr hab. inż. arch. Marcin Brzezicki (WA PWr)
 • dr inż. Kaźmiera Ćwiek-Ludwicka (PZH),
 • dr hab. Tomasz Głowiński
 • prof. UWr, dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof PW (WIP IMiP PW)
 • prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko (IPiP PŁ i Ukrainian Academy of Printing, Lwów)
 • prof. zw. dr hab Elżbieta Kościk (UW)
 • prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (WOiZ PŁ i WZ PW)
 • dr hab. Romuald Łuczyński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski (ZKiRSN)
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (AT-H w Bielsku-Białej)
 • dr hab. inż. Izabela Modzelewska (ZP Ekorol)
 • prof. dr hab. inż. Olena Velychnko (NTTU of Ukraine)
 • dr hab. n. o. zdr. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP (ZZF, IMP)
 • prof. dr hab. Georgij Petriaszwili (WIP IMiP PW)
 • prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło (WIP IMiP ZTP PW)
 • prof. František Potûček (University of Pardubice)
 • dr hab. inż. Yuriy Pyr’yew, prof. PW (WIP IMiP PW)
 • prof. Dominik Sankowski (IIS PŁ)
 • dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ (IPiP PŁ)
 • dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

 

 

Procedura recenezowania (do pobrania PDF)

Formularz recenzji (do pobrania PDF)