W każdym numerze czasopisma publikujemy minimum dwa artykuły naukowe i badawcze z zakresu szeroko pojętego papiernictwa i dziedzin pokrewnych. Pełne wersje opublikowanych artykułów można znaleźć na stronie portalu informacji technicznej Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.: www.sigma-not.pl

„Przegląd Papierniczy”
Wskazówki dla autorów artykułów naukowych i badawczych
Artykuły naukowe i badawcze są recenzowane i otrzymują 20 pkt. MEiN.

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są dokumentowane w: PAPERCHEM, CAS – Chemical Abstract, BAZTECH i Index Copernicus
Zapraszamy Autorów do publikowania w naszym miesięczniku.
Artykuły zamieszczamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a także dwujęzycznie. 

Artykuł w języku polskim powinien zawierać:
tytuł polski i angielski
imię i nazwisko Autora (ów)
streszczenie polskie i angielskie oraz słowa kluczowe,
treść artykułu z podziałem na podtytuły, np. wprowadzenie, cel i metody, metodyka i zakres badań, część eksperymentalna, podsumowanie, wnioski
informację o Autorze(ach): tytuł naukowy, afiliacja z adresem i e-mail (oraz telefon kontaktowy do wiadomości redakcji)
tabele, rysunki (fotografie) z podpisami

Przywołanie i zestawiania literatury prosimy podawać w tzw. stylu Chicago.

Tworzenie bibliografii w stylu Chicago podlega następującym regułom:
1. Tytuł „Bibliografia” („Literatura”, „References”) jest wyśrodkowany względem kolumny;
2. Format bibliografii:
[1] Nazwisko autora publikacji, Imię. Rok Wydania. „Tytuł”. Czasopismo tom (zeszyt): strony.
[1] Kawalewski Krzysztof. 2013. „Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji sterowania ruchów roboczych suwnicy pomostowej”. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze 19 (1) : 37–41.
3. Wpisy (pozycje literatury) są ułożone w porządku alfabetycznym;
4. Kolejne wpisy są oddalone od siebie o jeden wiersz (wers);
5. Pierwszy wers każdego wpisu jest wyrównany do lewego marginesu, a każde następne wersy mają odstęp pięciu spacji od lewego marginesu.
6. Bibliografia znajduje się na samym końcu całego tekstu.

Powyższe wskazówki dotyczą także artykułów w języku angielskim.