WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISMA 

Prenumeratę w Wydawnictwie można zamówić: 
faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49 
mailem: prenumerata@sigma-not.pl 
lub na stronach: www.sigma-not.pl 
listownie: 
Zakład Poligrafii i Kolportażu
Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Popiełuszki 19/21
01-595 Warszawa 
telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 oraz dokonując wpłaty na konto
Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,
nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577 

Ceny prenumeraty w roku 2023:
1 egzemplarz – 31 zł
Prenumerata roczna w wersji papierowej – 348 zł + roczny koszt wysyłki 36 zł
Prenumerata roczna w wersji cyfrowej – 342 zł
Pakiet w wersji PLUS (papierowa + cyfrowa + archiwum) – 516 zł

Dostęp do pojedynczych zeszytów archiwalnych w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl