logo

ISSN 00332291
e-ISSN 2449-9498
  

AKTUALNY NUMER
Z KRAJU
I ZE ŚWIATA
SPIS TREŚCI
RECENZOWANIE
NAUKA
ARCHIWUM
PRENUMERATA
REKLAMA
KONTAKT
O NAS
ZASADY ETYKI

 

 


PERSONALIA

Nowy dyrektor finansowy Arctic Paper

Arctic Paper S.A. informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczą, z dniem 1 września br., p. Görana Eklunda na stanowisko członka zarządu, który będzie także pełnił funkcję dyrektora finansowego spółki. Na obu stanowiskach zastąpi p. Małgorzatę Majewską-Śliwę.

    Göran Eklund ukończył Uniwersytet w Karlstad, wydział Business Administration and Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym również w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO.

Spółka Karton z Gołdapi rozbuduje zakład

W sierpniu br. zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał spółce Karton zezwolenie na nowe inwestycje w Gołdapi.

Karton sp. z o.o. – producent papieru i wyrobów z papieru – zamierza m.in. rozbudować istniejącą halę produkcyjno-magazynową, wybudować dok załadunkowo-rozładunkowy oraz zainstalować system transportowy do przewożenia surowca i wyrobów gotowych. Koszty inwestycji do 2019 r. wyniosą ok. 3,440 mln zł. Spółka zobowiązała się do zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia.

Szacowanie szkód wciąż trwa

Wciąż trwa liczenie szkód po przejściu huraganowych wiatrów nad Polską.

Według danych Lasów Państwowych, szkody powstały w blisko 60 nadleśnictwach i objęły ok. 44,6 tys. ha lasów regionalnych dyrekcji LP w Toruniu, Gdańsku, Poznaniu i Szczecinku. Łączne straty w surowcu drzewnym szacowane są obecnie na ok. 8,2 mln m3 drewna. Najwięcej w nadleśnictwach toruńskiej RDLP: Lipusz (2 mln ha) i Rytel (1,5 mln ha).
Na około 10 tys. m3 szacowane są szkody w postaci wiatrołomów i wiatrowałów w Puszczy Białowieskiej. Na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie szkody wystąpiły na obszarze ok. 700 ha (20% powierzchni parku), z czego na ponad 100 ha poziom uszkodzenia lasu oszacowano na powyżej 50%. Klęska objęła również lasy prywatne. Tylko w RDLP Toruń dotyczy to ok. 2-3 tys. ha. Straty niektórych właścicieli dotyczą 100% posiadanego lasu.
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał decyzję w sprawie „stan siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym”, która ma zapewnić jednostkom LP łatwiejsze i szybsze uporanie się z zagospodarowaniem objętych klęską lasów. Decyzja w dużej mierze dotyczy podmiotów, które realizują usługi na rzecz LP. Bez wątpienia wpłynie na rynek surowca drzewnego. Na początek rozwiązane zostaną dotychczasowe umowy z zakładami usług leśnych i nadleśnictwa będą negocjować nowy zakres prac „z wolnej ręki”.

Smurfit Kappa przejmuje rosyjskiego producenta opakowań

Smurfit Kappa przejęła rosyjskiego producenta opakowań z tektury falistej Sojuz z Moskwy. Fabryka Sojuz, powstała w 1925 r., specjalizuje się w produkcji opakowań z tektury falistej z wielokolorowym nadrukiem fleksograficznym dla różnych sektorów. Zatrudnia około 300 pracowników.
Smurfit Kappa ma już trzy zakłady w Rosji, w Sankt Petersburgu, w których produkuje opakowania papierowe oraz systemy Bag-in-Box® dla klientów z całej Europy. To przejęcie pozwoli firmie wzmocnić pozycję w Rosji i poszerzyć ofertę dla klientów międzynarodowych i lokalnych.

Produkcja papieru gazetowego w dawnej papierni UPM Kymmene do października

Niemiecki producent papierów na opakowania i czasopisma Leipa Georg Leinfelder GmbH opóźnił przebudowę maszyny do produkcji papieru gazetowego (280 000 t/) w byłym zakładzie UPM w niemieckim Schwedt. Leipa informuje, że projekt zostanie zakończony w końcu października br.
    Leipa kupiła od UPM maszynę do produkcji papieru gazetowego w ubiegłym roku, aby ją rozbudować i przystosować MP11 do produkcji makulaturowych papierów na tekturę falistą. Zdolność produkcyjna przyszłej MP5 wyniesie 450 000 t/r. testlinerów z białym pokryciem. Przebudowę wykona firma Voith. Koszt inwestycji w Schwedt sięga 240 mln EUR.

Model uruchamia zakład recyklingu

W drugim kwartale br. szwajcarska firma Model AG zainaugurowała swój nowy zakład recyklingu tektur na opakowania i trudno rozpuszczalnych papierów.

Nowy system i cały projekt zostały nazwane „Fibre Evolution”. Uzyskane włókna są wykorzystywane w produkcji nowych materiałów do wytwarzania tektury falistej. Dodając wysokiej jakości materiał włóknisty, uzyskany z opakowań na napoje, znacząco poprawia się jakość tradycyjnie używanej makulatury. Model może obecnie poddać recyklingowi papiery zebrane w Szwajcarii – około 17 000 ton.
    Oprócz opakowań na napoje, materiały do recyklingu zawierają również trudne do rozpuszczenia papiery i wszystkie masy włókniste w papierach powlekanych i wodoodpornych oraz papierach siarczanowych. Zakład recyklingowy ma maksymalną zdolność przerobową 750 000 t /r.

Recykling tektury opłaca się wszystkim

Nigdy dotąd w Niemczech nie poddano recyklingowi tak dużej ilości papieru jak w ubiegłym roku. Zebrano i przerobiono ponownie na papier i opakowania, np. na pudła wysyłkowe z tektury falistej, około 15,4 mln ton makulatury. System ten funkcjonuje tak dobrze między innymi dlatego, że recykling papieru cieszy się dużą akceptacją społeczną, a niemieccy konsumenci przywykli segregować odpady. Dla większości mieszkańców Niemiec segregowanie odpadów ze świadomością, że w ten sposób wspiera się recykling, jest najważniejszym osobistym wkładem w ochronę środowiska.
Przede wszystkim jednak zbiórka i przerób makulatury to dobry interes: za tonę makulatury mieszanej, jaka powstaje w każdym gospodarstwie domowym, w ubiegłym roku producenci papieru płacili średnio 45 EUR. W przypadku bardziej wartościowej makulatury, jak np. z tektury falistej, cena wynosiła nawet od 80 do 100 EUR. Najważniejszy surowiec dla przemysłu papierniczego jest docenianym towarem handlowym – obrotem nim jest zainteresowanych wielu uczestników rynku. Dla gmin mających trudności finansowe zbiórka i sprzedaż makulatury jest dodatkowym źródłem dochodów. Na przykład w jednym okręgów w Hesji każdego roku do pojemników na makulaturę w gospodarstwach domowych trafia ok. 16 tys. ton papieru i tektury – średnio 67 kg na mieszkańca. Również dla wielu organizacji zbieranie zużytego papieru jest ważnym źródłem dochodów. Przykładowo, stowarzyszenie MV Weilheim z miejscowości Tiengen w Badenii w ciągu akcji trwającej nieco ponad godzinę zebrało ok. siedmiu ton papieru, tektury i kartonaży.
Zauważalna jest tendencja wzrostowa udziału tektury falistej w całkowitej ilości pozyskiwanej makulatury. Sprzyja temu boom w handlu wysyłkowym. Rocznie w Niemczech firmy kurierskie dostarczają do odbiorców ok. 3 mld przesyłek. Większość z nich w opakowaniach transportowych z tektury falistej. Tektura falista jest lekka, a mimo to wytrzymała. W zastosowaniu do większości rodzajów towarów w handlu wysyłkowym nie ma alternatywy dla opakowań wykonanych z tego materiału. Jak mówi Oliver Wolfrum, prezes niemieckiego Zrzeszenia Przemysłu Tektury Falistej (VDW), użytkownicy cenią tekturę falistą jako materiał łatwy do recyklingu: dla sprzedawców internetowych jest ona ważnym elementem budowania wizerunku, a klienci cenią ją jako materiał sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi.
 Oprócz przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, także handel i przemysł czerpią korzyści z interesów na tekturze falistej. Mimo rozwoju handlu online, nadal najwięcej opakowań z tektury falistej wykorzystuje się w ramach transakcji między podmiotami gospodarczymi. W ubiegłym roku niemiecki przemysł tektury falistej sprzedał ponad 5 mln ton tektury, z czego ponad jedna trzecia trafiła do branż będących najważniejszymi odbiorcami – do producentów żywności i używek. Znaczna część tektury falistej trafia w postaci opakowań transportowych do handlu detalicznego, gdzie po zużyciu makulatura jest gromadzona, prasowana, a następnie odbierana przez przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.

Tekturowy kubek Lidloc finalistą konkursu PPI Awards 2017

Kubek tekturowy Lidloc (który przedstawialiśmy już w PP 4/2017 s. 212 i w PP 8/2017 s. 458), zaprojektowany w Metsä Board, został wybrany finalistą prestiżowego konkursu PPI Awards 2017. Otrzymał nominację w kategorii „Innowacyjne opakowania”. Projekt wykorzystuje przedłużenie standardowej konstrukcji kubka, które po złożeniu tworzy zintegrowaną pokrywkę, nie wymaga stosowania oddzielnej pokrywki z tworzywa sztucznego i wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie produkcji, użytkowania i recyklingu kubków tekturowych.
Zwycięzcy, organizowanego przez RISI konkursu, zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczania nagród PPI Awards, która odbędzie się 29 listopada br. w Brukseli, w Królewskim Muzeum Sztuki i Historii.

Efektywne wkładkowanie dodatków do gazet

Pod hasłem „Finishing 4.0 – Advanced Inserting, Logistics and Connectivity” firma Müller-Martini zaprezentuje na targach Ifra World Publishing Expo (Berlin, 10–12.10.2017) swoje najnowsze rozwiązania z zakresu wkładkowania dodatków do gazet.

Wkładki do gazet należą do najbardziej opłacalnych produktów poligraficznych. W ciągu ostatnich trzech lat udział obcych dodatków w całkowitych obrotach niemieckich gazet z ogłoszeniami wzrósł o prawie 30%. Boom na rynku wkładek cieszy producentów gazet, ale jednocześnie stawia przed nimi duże wyzwania. Efektywne wkładkowanie wielu różnych dodatków w sytuacji, gdy strefy, do których mają trafiać konkretne treści są coraz mniejsze, wymaga precyzyjnego zharmonizowania pojedynczych operacji, od przyjęcia transportu wkładek po wysyłkę gazet z wkładkami.
W Berlinie Müller-Martini po raz pierwszy zaprezentuje moduł monitoringu pn. Connex-Info 4.0, przeznaczony do hali spedycji. Odwiedzający targowe stoisko firmy będą też mogli odbyć wirtualną przechadzkę po najnowocześniejszej w Europie sali spedycyjnej. Na przykładzie najlepszych praktyk zademonstrowane zostanie, w jaki sposób można efektywnie wkładkować do gazet ponad miliard dodatków w ciągu roku.

Nordic Swan dla papierów tłuszczoodpornych firmy Drewsen

Drewsen Spezialpapiere, niemiecki producent papierów specjalnych, otrzymał dla swojego tłuszczoodpornego papieru Probarrier Nature skandynawską etykietę ekologiczną Nordic Swan. Potwierdza ona, że produkt ten spełnia surowe kryteria środowiskowe, klimatyczne i zdrowotne. Znak Nordic Swan certyfikuje m.in. nieobecność w papierze Probarrier Nature perfluorowanych związków alifatycznych (PFAS), które nie ulegają biodegradacji i co do których jest podejrzenie, że mogą one gromadzić się w organizmie. Klienci firmy Drewsen, zwłaszcza ci ze Skandynawii, przywiązują bardzo dużą wagę do certyfikatu Nordic Swan. Kilka sieci handlu detalicznego nawet wymaga posiadania tej etykiety przez opakowania artykułów żywnościowych.
Tłuszczoodporny papier Probarriere Nature jest przeznaczony na opakowania artykułów spożywczych. Jest produkowany z surowców odnawialnych, w stu procentach ulega biodegradacji i nadaje się do kompostowania. Jak informuje Drewsen, roczna zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wynosi 170 tys. ton. W ofercie są trzy grupy produktów: papiery zabezpieczone Prosecura, papiery drukowe i opakowaniowe Profino oraz techniczne papiery specjalne Protech.

Prezentacja papierów etykietowych HiTec na Labelexpo


Podczas targów Labelexpo Europe 2017 (Bruksela, 25–28.09) niemiecki producent Mitsubishi HiTec Paper zaprezentuje szeroką paletę papierów powlekanych dla przemysłu etykietowego. Po raz pierwszy weźmie udział w prezentacji na stoisku Linerless Trail, gdzie odbywać się będą spotkania z ekspertami, pokazy sprzętu oraz pokazy produkcji etykiet samoprzylepnych typu linerless (są to samoprzylepne etykiety bez papieru nośnego, ich produkcja polega na pokrywaniu materiału specjalną substancją, zabezpieczającą samoprzylepną warstwę kleju przed przyklejeniem się do zadrukowanej powierzchni).
W ramach Linerless Trail przedsiębiorstwo zademonstruje nowe papiery termoczułe wytworzone specjalnie z myślą o produkcji tego typu etykiet: Thermoscript LL 7077 i LL 8077 – nie zawierające fenolu, wysokoczułe.
Producent ma w ofercie szeroki asortyment powlekanych papierów specjalnych przeznaczonych do tradycyjnych zastosowań w produkcji etykiet, przede wszystkim jednak – do zastosowań cyfrowych. HiTec produkuje materiały etykietowe do zadruku w systemach high-speed-inkjet i papiery termoczułe do zadruku na urządzeniach HP-Indigo. Produkty Mitsubishi „made In Germany” noszą nazwy: Thermosscript, Jetscript, Supercote, Giroform und Barricote.

Nowy typ farb drukowych o niskiej migracji

Na tegorocznych targach Labelexpo Europe firma Zeller+Gmelin przedstawi kilka nowych rodzajów farb drukowych. Główną część prezentacji stanowić będą farby o niskiej migracji, przeznaczone do druku opakowań artykułów spożywczych i etykiet na takie opakowania.
Producent oferuje nową generację farb fleksodrukowych utrwalanych promieniowaniem UV. Są to farby FCM-UV (Food Contact Material Printing Ink), zapewniające większe bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o migrację, a także wydzielające bardzo nikły zapach. Nowa seria farb, nosząca nazwę Uvaflex-FCM-Y81, zawdzięcza te właściwości znacznemu ograniczeniu użycia do jej produkcji surowców odpowiedzialnych za migrację. Ryzyko migracji uległo zmniejszeniu, przede wszystkim wskutek zastosowania inicjatorów wielofunkcyjnych o relatywnie wysokiej masie cząsteczkowej, wynoszącej ok.1000 Da. Masa cząsteczkowa konwencjonalnych fotoinicjartorów jest najczęściej kilkakrotnie niższa (400 Da lub mniej). Nowe inicjatory wykazują znacznie mniejszą skłonność do migracji. Ponadto w składzie nowych farb znajdują się specjalne grupy podatne na polimeryzację, które biorą udział w utrwalaniu farb i w związku z tym są mocno związane z chemiczną strukturą warstwy farby. Nie ma natomiast żadnych substancji zawierających bisfenol A.
Farby z nowej serii mogą być stosowane do zadruku papieru i folii, a więc do produkcji etykiet samoprzylepnych, rękawów termokurczliwych, etykiet ILM (In Mould Label), owijek (Wrap Around), opakowań miękkich i pudełek składanych. Jak informuje producent, omawiane farby charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami, jeśli chodzi o utrwalanie, i to przy niskim nakładzie energii. Podczas drukowania, także z dużą prędkością, wykazują stabilne zachowanie w maszynie, stabilną lepkość i dobre płynięcie, dzięki czemu znacznie ograniczone jest ryzyko pylenia farby. Ponadto wysokie natężenie barwy umożliwia zmniejszenie pojemności wałka rastrowego, a tym samym obniżenie zużycia farb. Na nadruku wykonanym farbami z serii FCM-Y81 można następnie drukować przy użyciu drukarek laserowych, termicznych, termotransferowych. Nadruk może też być lakierowany oraz uszlachetniany tłoczeniem folią.
Innym nowym produktem, który Zeller+Gmelin zaprezentuje w Brukseli, są zoptymalizowane pod względem połysku farby z serii Uvalux, przeznaczone do druku offsetowego LED-UV. Noszą nazwę LED U45 i są przeznaczone do offsetu arkuszowego i zwojowego; spełniają wymogi normy ISO 12647-2. Typowy obszar ich zastosowań to m.in. wytwarzanie opakowań artykułów nieżywnościowych. Jak informuje producent, farby te odznaczają się – obok połysku – dużym natężeniem barw i dzięki zoptymalizowanej pigmentacji są bardziej wydajne niż dotychczasowe. Stabilnie zachowują się zarówno w zespole farbowym, jak i zwilżającym – tak przy ekstremalnie dużym, jak i małym nadawaniu. Receptura farb Uvalux-LED-U45 zapewnia szybkie utrwalanie promieniowaniem o długości fali 365, 375, 385 i 395 nm.
Podczas Labelexpo producent będzie także informował o nowej serii farb fleksodrukowych do druku LED UV, które są już dostępne na rynku USA. Są przystosowane do utrwalania promieniowaniem o długości fali 385 i 395 nm. Wykonano już pierwsze testy z farbami triadowymi i bielą kryjącą. Próby wykazały dobre właściwości farb w druku oraz ich niezawodność w procesie utrwalania przy dużych prędkościach pracy maszyny. Przed wprowadzeniem tych farb na rynek europejski konieczne jest dostosowanie ich do wymogów obowiązujących na naszym kontynencie.

Finnpulp uzyskał zezwolenie na produkcję w pierwszych inteligentnych zakładach bioproduktów

    Regionalny urząd do spraw ochrony środowiska w Finlandii wydał pozwolenie na produkcję w projektowanych zakładach bioproduktów Finnpulp, które mają powstać w Sorsasalo, w prowincji Kuopio w Finlandii, i podłączoną do nich oczyszczalnię ścieków.
    Roczna moc produkcyjna zakładu, planowanego do oddania w 2020 r., wyniesie 1,2 mln ton mas celulozowych z drzew iglastych. Dodatkowo wytwarzać on będzie inne bioprodukty, w tym 60 tys. ton oleju talowego i 1,5 TWh bioelektryczności rocznie. Jedna TWh energii elektrycznej zostanie wprowadzona do sieci krajowej.
    Finnpulp uważa, że ​​warunki zezwolenia są bardzo restrykcyjne. Lokalny urząd obniżył niski poziom zanieczyszczeń przedstawiony we wniosku firmy o zezwolenie, który już spełniał wymogi najlepszych praktyk tej branży w Unii Europejskiej. Finnpulp dokładnie przeanalizuje, w jaki sposób może zrealizować warunki pozwolenia.
    W ostatnim okresie firma Finnpulp opracowała koncepcję inteligentnego zakładu półproduktów i będzie ona pierwszym na świecie zakładem projektowanym i realizowanym od samego początku przy użyciu nowych systemów cyfrowych i sztucznej inteligencji.
    Koncepcja Intelligent Bioproduct Plant firmy Finnpulp podniesie konkurencyjność cenową poprzez stosowanie nowych metod, między innymi w zarządzaniu surowcami i produkcją, i optymalizacji produkcji oraz jakości. Ponadto zwiększy bezpieczeństwo personelu i zapewni ścisłą ochronę środowiska.
    Uzyskanie pozwolenia na produkcję od lokalnej agencji ochrony środowiska jest ważnym etapem inwestycji. Firma Finnpulp będzie kontynuować negocjacje z inwestorami i opracowywać plany projektowe celulozowni. Podjęcie decyzji o inwestycji planowane jest na drugą połowę 2018 r.
    Po zakończeniu budowy Finnpulp będą największymi na świecie zakładami produkcji masy celulozowej z drewna iglastego. Inwestycja ta, o wartości kosztorysowej 1,4 mld EUR, wymagać będzie zatrudnienia okresowo 5,7 tys. pracowników. Zakłady bioprodukcji dadzą 1,5 tys. nowych stałych miejsc pracy w północnej Savonii i 3,4 tys. w krajowym łańcuchu wartości. Zużywać będą 6,7 mln m3 drewna rocznie.
< góra