logo

ISSN 00332291
e-ISSN 2449-9498
 

AKTUALNY NUMER
Z KRAJU
I ZE ŚWIATA
SPIS TREŚCI
RECENZOWANIE
NAUKA
ARCHIWUM
PRENUMERATA
REKLAMA
KONTAKT
O NAS
ZASADY ETYKI

 


SPIS TREŚCI NUMERU 12/2017

PAPIERY SPECJALNE

Dobry czas dla papierowych kart świątecznych 

Modne kolory papierów na prezenty gwiazdkowe

KRONIKA

Papiernicze Przedsiębiorstwa Fair Play 2017 

Paperworld 2018 – Wybrano już finalistów konkursu na najlepszy projekt kartki świątecznej 

Skarbonki na 26. Finał WOŚP ponownie ze Stora Enso Łódź 

RYNEK PAPIERNICZY

Ranking PPI TOP 100 za 2016 r. 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Skłonność do pękania powłoki arkuszowego papieru powlekanego – Stefan Jakucewicz 

MASZYNY I URZĄDZENIA

Poprawa jakości zrębków i wydajności rębaka tarczowego – nowe rozwiązania dla rębalni – Mariusz Reczulski

W ZAKŁADACH

Właściwy wybór papieru gwarancją jakości nadruku 

TEKTURA FALISTA

Tektura falista – materiał ważny z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym – E. Włodarczyk 

ZJAZDY I KONFERENCJE

Europejski Tydzień Papieru 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Stora Enso dla sprzedawców internetowych –  portfolio opakowań e-TALES 

RYNEK WYDAWNICZY

Książki drukowane a elektroniczne – Tomasz Graczyk 

NOWE KSIĄŻKI

„100 lat wojowania o papier 1914-2014” Janusza W. Gradeckiego

TARGI

Jesienne spotkania z książkami – A. Kuźmicki 

Targi opakowań w Sosnowcu – A. Kuźmicki 

HISTORIA PAPIERNICTWA

Kolejny krok dusznickiego młyna papierniczego do wpisu na listę UNESCO – Maciej Szymczyk 

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIA

Analiza numeryczna rozdrabniania drewna w rębaku tarczowym – problemy z uzyskaniem zrębków o jednakowej długości Mariusz Reczulski 

Koncepcje naprawcze prostych obiektów technicznych Jerzy Lewandowski 

Z ŻYCIA SPP 

SPIS TREŚCI NUMERU 11/2017

RYNEK PAPIERNICZY

Rynek papierów graficznych w Polsce w 2016 roku Michał Jastrzębski 

Grupa Arctic Paper po III kwartale 2017 r. Wyniki pod wpływem dalszego wzrostu cen mas celulozowych 

MASZYNY I URZĄDZENIA

Postęp w budowie maszyn do produkcji papierów jednostronnie gładkich – Aleksander Klepaczka 

Złoto za najlepsze innowacje na Seminarium Technicznym FEFCO dla BHS i BOBST – K. Głowacki 

ZJAZDY I KONFERENCJE

Szkolenie dla użytkowników i sympatyków technologii Valmet DNA – Mariusz Reczulski 

KRONIKA

25-lecie BASF Polska – Adam Kuźmicki 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Papier i tektura jako atrakcyjne materiały opakowaniowe – Halina Podsiadło, Adrianna Rajewska 

Tektury Iggesund Paperboard nagrodzone

Opakowanie współtworzy markę – E. Włodarczyk

Nowe szanse marketingu: interaktywne opakowania z tektury falistej – E. Włodarczyk 

Handel wysoko ocenia opakowania z tektury falistej E. Włodarczyk 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Wytrzymałość na rozciąganie i rozciągliwość papierów przeznaczonych do drukowania – Stefan Jakucewicz 

TECHNOLOGIA

Analizator miękkości bibułki tissue oprac. K. Głowacki, M. Żubrzak 

NOWE KSIĄŻKI

„Drewno” nr 199 

NAUKA – BIOGOSPODARKA

Odpady z produkcji mas włóknistych i papieru – właściwości i sposoby zagospodarowania
Michał Janiga, Małgorzata Michniewicz 


NAUKA – METROLOGIA

Zastosowanie analizy danych pomiarowych ze skanera wilgotności i gramatury wstęgi papierniczej
do badania mikrodyszoweego modułu nadmuchowego Paweł Pełczyński, Włodzimierz Szewczyk,
Michał Głębowski, Mariusz Reczulski 

Z ŻYCIA SPP 


SPIS TREŚCI NUMERU 10/2017

TEKTURA FALISTA

Tektura falista – szanse i wyzwania rynku opakowań – Paweł Rogalka 

TECHNOLOGIA

Kemira KemReviveTM. Innowacyjna koncepcja odzyskiwania skrobi z włókien pochodzących
z recyklingu – Juha Rintala    

ŚRODKI POMOCNICZE

Uzyskanie wysokiej wytrzymałości opakowań Stephen J. Broschart, Jack L. Block, Frank Burkhard 

MASZYNY I URZĄDZENIA

Papermaking 4.0 Voitha. „Papermaking 4.0 – wehikuł do fabryki przyszłości”

ZJAZDY I KONFERENCJE

PROGRESS 2017 pod hasłem postępu i zrównoważonego rozwoju J. Wiatroszak, M. Żubrzak 

Maszyny i urządzenia na konferencji PROGRESS’17 – Aleksander Klepaczka 

Seminarium Techniczne FEFCO Agnieszka Werner 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Skłonność do elektryzowania się powierzchni papieru – Stefan Jakucewicz 

NOWE KSIĄŻKI

Nowa publikacja na temat drukowania cyfrowego: „Drukowanie natryskowe (ink-jet)” 

NAUKA – BHP

Zagrożenie hałasem na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie produkcji tektury falistej
i opakowań tekturowych – Bożena Smagowska, Dariusz Pleban 

NAUKA – HISTORIA PAPIERNICTWA

Historia papierem pisana. Dzieje fabryk papieru w Jeleniej Górze – Maciej Szymczyk 

Z ŻYCIA SPP 


SPIS TREŚCI NUMERU 9/2017

PROGRESS 2017

Program 

Stowarzyszenie Papierników Polskich wita na Międzynarodowej Konferencji Papierniczej

PROGRESS’17 – Maciej Kunda 

O trendach rozwoju papierów opakowaniowych rozmawiamy z dyrektorem Jerzym Janowiczem z firmy Stora Enso, wiceprezesem Stowarzyszenia Papierników Polskich – Agnieszka Wilczewska 

TECHNOLOGIA

System Kemira KEMPack. Najlepszy sposób barwienia testlinera – Klaus Strumpf 

Filtr tarczowy Voith InfiltraDiscfilter. Pionierskie odwadnianie z użyciem filtrów tarczowych

Infiltra HiCon 2.0 i BaglessPlus 

Odwadnianie ługu zielonego. Redukcja kosztów instalacyjnych i operacyjnych na dekanterach Alfa Laval 

BIM Kemi TISSUE. Technologia produkcji i przetwarzania – Bartek Stawicki 

BIOGOSPODARKA

IMPACTPapeRec – Ulrich Leberle 

MASZYNY I URZĄDZENIA

Najnowsze instalacje arkuszowych maszyn offsetowych KBA – oprac. E. Włodarczyk 

Nowa papiernia tissue dla Uniwersal Paper Manufacturers, jako przykład zastosowania innowacyjnych rozwiązań wyznaczających przyszłe trendy 

W ZAKŁADACH

Inwestycja Dunapack Eurobox Polska w Lublińcu oficjalnie potwierdzona – rozmawiamy ze Zbigniewem Krzyżakiem, dyrektorem generalnym Dunapack Eurobox Polska

Flint Group stawia na rozwój serwisów – otwarcie Global Colour Centre i Global Innovation Centre Izabela Czekajewska, Marta Rutkowska 

Wciąż inwestujemy, ponieważ chcemy się rozwijać – rozmawiamy z Markiem Ściążko, wiceprezesem firmy Velver CARE i dyrektorem papierni w Kluczach Julita Dąbrowska 

Pracownicy Dienes Polska świętują 20-lecie Miriam Ciesielska 

TFP – 25 lat produkcji tektury falistej i opakowań – spotkanie z pracownikami 

RYNEK PAPIERNICZY

Zużycie i produkcja papieru i tektury w Polsce w 2016 roku na tle krajów europejskich Katarzyna Godlewska, Michał Jastrzębski 

Dobre wyniki Arctic Paper w I połowie 2017 roku 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Schumacher. Fokus na Europę 

ŚRODKI POMOCNICZE

Czy przemysł papierniczy USA bazujący na biomasie ma szansę na przetrwanie? 

Środki wiążące umożliwiają zrównoważone rozwiązania w dziedzinie powłok barierowych 

PROSZĘ O GŁOS

Fotografie na papierze, krążku albo serwerze – co jest lepsze? – Tomasz Kozielec 

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Ocena możliwości zastosowania regenerowanych mas makulaturowych do produkcji papierów o wysokich właściwościach wytrzymałościowych – Agnieszka Wysocka-Robak, Konrad Olejnik, Anna Stanisławska 

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIA

Współczesne koncepcje naprawcze obiektów technicznych – Jerzy Lewandowski

Z ŻYCIA SPP 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Jadwiga Kolbuszewska – oprac. Maria Żubrzak 

OGŁOSZENIA

Agencja Podolska • AQUILA• Arctic Paper • BARMEY • Dienes • Dunapack Eurobox • Firefly • Heinzel • IPiP PŁ • KartPapertec • KBA • KBR • Kemira • KPNB • Mondi • NASH • O sprzedaży fabryki • PMP • Pöyry • Ronox • Schumacher Packaging • Solenis • SPP • STATECH • Stora Enso • Targi PaperWorld • TBP Interprojekt • TFP • Valmet • Velvet CARE • WEPA • Werner  Kenkel


SPIS TREŚCI NUMERU 8/2017

RYNEK PAPIERNICZY

Produkcja i zużycie tektury falistej w Polsce w 2016 roku na tle krajów europejskich – Agnieszka Werner 

BIOGOSPODARKA

Mapy bilansu węglowego 

AUTOMATYZACJA I REGULACJA

System sterowania jakością w tekturnicy – Valmet IQ – Krzysztof Głowacki 

TARGI

Jubileusz Międzynarodowych Targów Opakowań – Packaging Innovations 2018 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Better with Less – najnowsza inicjatywa Metsä Board 

Europejczycy preferują opakowania z tektury falistej – E. Włodarczyk  

Ekologiczne opakowania sprzyjają wzrostowi sprzedaży – E. Włodarczyk  

Dobre opakowania redukują koszty zwrotów w handlu internetowym – E. Włodarczyk 

Opakowania z tektury falistej będą filarem logistyki przyszłości – E. Włodarczyk 

Stora Enso na jesiennych targach opakowań luksusowych 

W ZAKŁADACH

FIREFLY AB. Prewencyjne systemy przeciwpożarowe w produkcji i przetwórstwie tissue 

KRONIKA

Kosmiczny piknik Schumacher Packaging Sp. z o.o. Zakład Wrocław 

Dzień Papiernika 2017 w Mondi Świecie S.A. – wspólne święto pracowników, ich rodzin oraz emerytowanych pracowników – Joanna Szmycińska-Słowik  

Nowy rekord Święta Papieru – Marta Nowicka 

Nowoczesne ekspozycje w Muzeum Papiernictwa – dzięki funduszom europejskim i środkom z budżetu
Województwa Dolnośląskiego – Maciej Szymczyk 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Uszlachetnianie odbitek metodą drukowania natryskowego (ink-jet) – Svitlana Khadzhynova 

NAUKA – OPAKOWANIA PAPIEROWE

Wpływ warunków przechowywania na siłę formowania jednostkowych opakowań tekturowych o różnych
gramaturach – Anna Mikołajczak 

Wykorzystanie systemu Hazard and Risk Management (HARM) do redukcji błędów i uszkodzeń
występujących w opakowaniach tekturowych Irena Jałmużna, Krzysztof Kozieł 

NOWE KSIĄŻKI

„Artystyczne techniki graficzne” S. Jakucewicza i S. Khadzhynovej 

HISTORIA PAPIERNICTWA

Cenne banknoty w dusznickiej papierni – Jan Bałchan  

Z ŻYCIA SPP 


SPIS TREŚCI NUMERU 7/2017

KRONIKA – PAPIERNICY ŚWIĘTUJĄ

Święto Papieru i najnowsze wydarzenia w Muzeum Papiernictwa 

Modelowy Rajd Rowerowy – Katarzyna Ferens-Paczwa 

Rodzinne święto firmy BART – wyjątkowe z okazji ćwierćwiecza – Zuza Kasprzyk  

Kwidzyński Bieg Papiernika 

Dzień Papiernika Stora Enso Agnieszka Wilczewska 

W ZAKŁADACH

Uroczyste uruchomienie maszyny papierniczej w Piechowicach 

50 lat Mondi Świecie S.A. – najlepsze przed nami! K. Bartniak 

ZAGADNIENIA ENERGETYCZNE

Kogeneracja w maszynach produkujących tissue Aleksander Klepaczka 

TECHNOLOGIA

Zaawansowane produkty do części suszącej: DryMax 

Efektywne i czyste tkaniny susznikowe opracowane przez Voitha 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Nowości Metsä Board 

PROSZĘ O GŁOS

Karbonizacja czy karbonacja? – Zofia Raczyńska 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Skłonność papieru powlekanego do żółknięcia kontaktowego w technice drukowania offsetowego
 arkuszowego – Stefan Jakucewicz

HISTORIA PAPIERNICTWA

Krzyczewscy a papiernia w Jeziornie Andrzej Będziński 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wulf Schumacher 

NAUKA – ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Analiza kinematyczna parametrów procesu krojenia wkładów książkowych mimośrodowym nożem
krążkowym – Georgij Petriaszwili, Piotr Janicki

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Ocena możliwości zastosowania syntetycznych włókien bikomponentowych, tzw. BICO, w procesie formowania tektury – Marzanna Marcinkowska, Sławomir Milczarek, Tomasz Mik, Marek Szadkowski

Z ŻYCIA SPP

40-lecie działalności Komisji Historycznej 1977-2017 Leszek Goetzendorf Grabowski

Informacje SPIS TREŚCI NUMERU 6/2017

W ZAKŁADACH

Pozycja Mondi Świecie w strukturach Grupy Mondi – z Peterem J. Oswaldem, CEO Mondi Group
rozmawia Paweł Wandelt 

Pół wieku „Celulozy” Świecie – rozmowa z Maciejem Kundą, prezesem
Mondi Świecie S.A. – A. Bartniak, J. Wiatroszak  

Kalendarium zakładu w Świeciu 

Mondi Świecie świętuje 50. urodziny zakładu Andrzej Bartniak 

20 lat Dienes Polska – Artur Ciesielski 

ZJAZDY I KONFERENCJE

PMP Open House Poland 2017 – Nowatorska konferencja „Save Your Energy, Save Your Money,
Empower Your Future” – A. Klepaczka 

Seminarium „Od włókna do tektury” – dzielimy się doświadczeniem i wiedzą, aby sprostać codziennym
wyzwaniom naszych klientów – Kamilla Bartniak 

BIOGOSPODARKA

Lignina – materiał o wysokim potencjale ekonomicznym  

TARGI

Rekordowe targi Interpack w Düsseldorfie Paweł Wandelt  

Pełen sukces 9. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations  

NAUKA – ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Badanie wpływu techniki drukowania na jakość kodów kreskowych – Svitlana Khadzhynova 

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Wpływ zmiany masy pudeł na ich odporność na zgniatanie statyczne (BCT) – Krzysztof Głowacki 

Z ŻYCIA SPP 


SPIS TREŚCI NUMERU 5/2017

SEMINARIUM „OD WŁÓKNA DO TEKTURY”

Zrozumienie procesu sklejania na tekturnicy Pavel Kolegov  

W poszukiwaniu zrównoważonego opakowania ze szczególnym naciskiem na emisję gazów
cieplarnianych – Serhiy Luzan 

Wilgotność kluczową wskazówką w produkcji tektury falistej! – Marek Motylewski 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Czynniki wpływające na jakość druku fleksograficznego HD – Roman Imbierowicz, Jadwiga Rymorz,
Krzysztof Reczuch 

Drukowanie etykiet i opakowań giętkich metodą drukowania natryskowego – Svitlana Khadzhynova 

TECHNOLOGIA

Rozwiązania Alfa Laval w procesie produkcji papieru – Odzysk energii i redukcja kosztów instalacyjnych
oraz eksploatacyjnych 

Zapobieganie powstawaniu śluzu w procesachprodukcji papieru bez użycia biocydów i środków
toksycznych – Bartek Stawicki 

W ZAKŁADACH

PMP mianuje nowego prezesa 

 „Aktywność leży w naszej naturze…” – mówi Zbigniew Krzyżak, dyrektor generalny
Dunapack Eurobox Polska 

Z ŻYCIA SPP

Razem możemy więcej!… – Agnieszka Werner 

MASZYNY I URZĄDZENIA

Nowe rozwiązania techniczne w maszynach papierniczych Voitha – wybrane materiały
z seminarium „VOITH Day” (cz. 2) Aleksander Klepaczka 

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

Ocena skuteczności różnych strategii oceny efektów procesu mielenia przy użyciu sztucznych sieci
neuronowych – Konrad Olejnik 

NAUKA – KONSERWACJA PAPIERU

Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych. Cz. 3 – Tomasz Kozielec


 

SPIS TREŚCI NUMERU 4/2017

RYNEK PAPIERNICZY

Dobre wyniki Arctic Paper w 2016 roku – najlepsze w segmencie papieru

W ZAKŁADACH

Grupa WEPA uruchomiła w Piechowicach nową maszynę papierniczą 

Heinzelpaper rozszerza ofertę 

Almus inwestuje… 

Co w KBA CEE?

Z ŻYCIA SPP

Odpowiedzi Stowarzyszenia na potrzeby branży papierniczej prezentuje Janusz Turski,
dyrektor generalny SPP 

Informacje 

TECHNOLOGIA

Zapobieganie powstawaniu osadów w przemyśle celulozowo-papierniczym. Najnowsze rozwiązania
w zakresie czyszczenia sit i filców – John Cowman  

Jak Polacy wynaleźli najlepszy na świecie pigment – Dariusz Skalski

TARGI

Kierunek Düsseldorf. Niebawem Interpack 

XIII Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays

PERSONALIA

Zmiany w Zarządzie Arctic Paper S.A.

HISTORIA PAPIERNICTWA

Młyn co papierem stoi – Krzysztof Jankowski 

NAUKA – TECHNOLOGIA

Technologiczne aspekty produkcji pigmentu aragonitowego – Dariusz Skalski 

NAUKA – KONSERWACJA PAPIERU

Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych. Cz. 2 – Tomasz Kozielec

KRONIKA

Echa po zjeździe absolwentów na 70-lecie Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku  – Krystyna Wałęsa-Kamińska, Krzysztof (Miziołek) Czarnecki, Kazimierz Przybysz 


SPIS TREŚCI NUMERU 3/2017

RYNEK PAPIERNICZY

Rynek papierów higienicznych w Polsce w 2016 roku     Michał Jastrzębski

Rynek tissue na świecie – perspektywy wzrostu     J. Tybuś

Światowa produkcja papierów higienicznych     Clay Enos

Rynek papierów higienicznych w Europie Wschodniej     oprac. K. Głowacki

W ZAKŁADACH

Nowości firmy Almus

W Kluczach świętujemy dwa jubileusze!

„Miękki Króliczek” – od 25 lat w rodzinie – Firmę W. Lewandowski w roku
jubileuszu prezentują Wiesław Lewandowski, właściciel i Adrian Lewandowski, dyrektor generalny     A. Kuźmicki

Hanke Tissue Sp. z o.o. – efekty procesu inwestycyjnego przedstawia prezes Robert Szczepkowski

MASZYNY I URZĄDZENIA

Rozwiązania firmy KRYSTIAN

Stalowy cylinder Yankee – przykład oszczędności energii     Tomasz Helfojer, Rui Stefanini

Nowe oferty maszyn, urządzeń i technologii z PMP dla producentów tissue prezentuje Maja Mejsner, dyrektor Zespołu ds. Rozwoju Biznesu i Marketingu PMP – Producent Maszyn Papierniczych

Wysokowydajne linie produkcji chusteczek z firmy SENNING

Obiecujące rozwiązania konstrukcyjne w maszynach do wytwarzania papierów higienicznych    
oprac. A. Klepaczka

Udoskonalona linia produkcyjna Advantage NTT 200 dla zakładu Sofidel w Ciechanowie

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIA

Zastosowanie układów mikrodyszowych przy produkcji papieru     Włodzimierz Szewczyk, Michał Głębowski, Mariusz Reczulski, 
Małgorzata Michniewicz, Paweł Pełczyński

NAUKA – KONSERWACJA PAPIERU

Próby rekonstrukcji obrazu fotograficznego na podłożach papierowych (Cz. 1)     Tomasz Kozielec

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Andrzej Brzomiński

Z ŻYCIA SPP

Ogłoszenia:
• Arctic Paper Kostrzyn • Dienes • Firefly • Firma W. Lewandowski • Grasant        • Hanke Tissue Sp. z o.o. • Hergen • ICT Poland Sp. z o.o. • KBR • Kemira • MIAC • PAPCO • PMP – Producent Maszyn Papierniczych • Packaging Innovations     •  POL-MAK • Ronox • SPP • Tissue World • Velvet CARE • Welmax • ZellchemingSPIS TREŚCI NUMERU 2/2017


Producenci tektury i opakowań zrzeszeni w Sekcji Tektury Falistej SPP

RYNEK PAPIERNICZY

Krajowy rynek tektury falistej i opakowań     Agnieszka Werner

Popyt na opakowania z tektury falistej będzie rósł 

Europejski rynek papierów na tekturę falistą i tektury falistej w 2016 r.     Jolanta Tybuś

Tektura falista – rynek i perspektywy     Julian Pachniewski, Oliver Wolfrum

Tendencje na rynku tektury w Ameryce Północnej

Światowy rynek opakowań do żywności 

W ZAKŁADACH

Polskie zakłady Grupy Schumacher Packaging ciągle rosną

Mondi rozszerza ofertę na polskim rynku o tektury ciężkie – inwestycje w Mondi Simet

DS Smith ruszyło z budową nowej hali produkcyjnej

OPAKOWANIA PAPIEROWE

Tektury na opakowania kosmetyków z Metsä Board

Gospodarka dostaw. Gdy pudła będą latać

Dwa opakowania Mondi nagrodzone w konkursie WorldStar 2017

Czarujemy opakowaniami w Pracowni Konstrukcji Papierowych Opakowań     Agnieszka Andruszkiewicz

TARGI

Warsaw Pack

Packaging Innovations

PAPIERY OPAKOWANIOWE

Papiery do produkcji tektur falistych (wg CEPI)     Krzysztof Głowacki

OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka cyrkularna – makulatura cennym surowcem     Katarzyna Godlewska

Z ŻYCIA SPP

MASZYNY I URZĄDZENIA

Nowe rozwiązania techniczne w maszynach papierniczych Voitha
– wybrane materiały z seminarium „VOITH Day”(cz. 1)     Aleksander Klepaczka

ZJAZDY I KONFERENCJE

Dostawcy maszyn siłą napędową przemysłu opakowaniowego     Agnieszka Werner 

NAUKA – PAPIERY SPECJALNE

Papierowy design. Cz. 2. Studia przypadków przegród wewnętrznych oraz wytworów artystycznych wykonanych z materiałów pochodzenia celulozowego     Jerzy Łątka

NAUKA – TECHNOLOGIA

Niekonwencjonalne frakcjonowanie i sortowanie mas makulaturowych     Alicja Biel-Tyralska, Tomasz Tyralski 


SPIS TREŚCI NUMERU 1/2017

RYNEK PAPIERNICZY

Przemysł papierniczy w Polsce w III kwartale 2016 roku      Katarzyna Godlewska

W ZAKŁADACH

Pöyry Poland Sp. z o.o. – zrównoważony rozwój i ambitne plany

TBP Interprojekt – Współpraca wielu środowisk oprogramowania
– rewolucja z bazą danych w tle…     Maciej Dobranowski

BiProjekt w nowej siedzibie

TECHNOLOGIA

Valmet zastosuje technologię druku 3D w swoich procesach produkcyjnych

Zapobieganie powstawaniu śluzu w procesach produkcji papieru bez użycia
biocydów i środków toksycznych     Bartek Stawicki

TARGI

CCE International 2017 – targi innowacyjnych rozwiązań dla branż tektury

falistej i pudełek składanych

ZJAZDY I KONFERENCJE

Maszyny i urządzenia do wytwarzania papierów opakowaniowych

– Voith Day Seminar w IPiP PŁ (1.12.2016)

MASZYNY I URZĄDZENIA

Nowość firmy Hyster – 8-tonowy wózek elektryczny

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przegląd technik uznawanych za najlepsze dostępne według dokumentu UE

– Konkluzje dotyczące BAT w zakresie produkcji mas włóknistych i papieru.
Część IV. Techniki specyficzne dla wytwarzania mas mechanicznych i CTMP,
przerobu makulatury oraz wytwarzania papieru     Małgorzata Michniewicz, Michał Janiga

BIOGOSPODARKA

Technologia wychwytywania CO2 ze spalania biomasy

NAUKA – PAPIERY SPECJALNE

Papierowy design. Cz. 1. Studia przypadków obiektów użytkowych

wykonanych z materiałów pochodzenia celulozowego     Jerzy Łątka

NAUKA – ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

Model informacyjny zintegrowanej cyfrowej regulacji pasowania kolorów

w arkuszowych maszynаch drukujących     Valeriy Morfliuk, Volodymyr Churkin, Iryna Karpenko

Z ŻYCIA SPP