IX KONGRES PAPIERNIKÓW POLSKICH

 

Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania branży papierniczej – Aneta Muskała

 

Skuteczność, pozycja i siła oddziaływania Stowarzyszenia Papierników Polskich w VIII kadencji – Maciej Kunda

 

Coś się kończy, coś zaczyna… SPP wkracza w nową kadencję – Paweł Rogalka

 

Rola krajowych stowarzyszeń branżowych w sektorze tektury falistej

 

Działalność Stowarzyszenia Papierników Polskich w latach 2016-2020 – Janusz Turski

 

Współpraca Stowarzyszenia Papierników Polskich z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju – Maciej Szymczyk 313

 

W ZAKŁADACH

 

TSC – międzynarodowy lider usług chemicznych w branży papierniczej

 

NORMALIZACJA

 

Wytyczne dotyczące artykułów i materiałów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością – Agnieszka Werner

 

NOWE KSIĄŻKI

 

„Sposoby zabezpieczania dokumentów”

 

PERSONALIA

 

Zmiana przywództwa w Aquila i VPK Packaging

w Polsce

 

Zmiany w zarządzie FEFCO

 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

 

Kemira. Przyszłość opakowań żywności: cztery scenariusze na 2030 r. 328

Muminki na opakowaniach piłek golfowych – E.K.

 

Lody Ingman w opakowaniach Story Enso – E.K.

 

MASZYNY I URZĄDZENIA

 

Nowoczesne linie do odwadniania i suszenia mas włóknistych. Cz. 2. Instalacje do suszenia mas włóknistych w płatkach – Mariusz Reczulski

 

Konwersja maszyny papierniczej jako sposób na odświeżenie modelu biznesowego – Projekt PMP dla jednego z wiodących producentów

w Rosji – Studium przypadku

 

ŚRODKI POMOCNICZE

 

BIMOGARD – nietoksyczny środek zapobiegający powstawaniu śluzu bakteryjnego w maszynach papierniczych

 

HISTORIA PAPIERNICTWA

 

Czy Piotrowin był papiernią cukrowni w Guzowie? – Andrzej Będziński

 

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIE

 

Przekrawacz rotacyjny – nowe trendy. Cz. 2. – Stanisław K. Musielak

 

NAUKA – TECHNOLOGIA

 

Wpływ przygotowania masy włóknistej na parametry eksploatacyjne maszyn tissue i użytkowe papierów higienicznych – Alicja Biel-Tyralska, Tomasz Tyralski

 

Z ŻYCIA SPP