RYNEK PAPIERNICZY

 

Nowe trendy w światowym przemyśle celulozowo-papierniczym – Tomasz Graczyk

 

ZJAZDY I KONFERENCJE

 

Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny odpowiedzią nauki na wyzwania biznesu i gospodarki

 

MASZYNY I URZĄDZENIA

 

BHS Corrugated: Razem w przyszłość „Box Plant 2025”

 

Prasa ślimakowa do zagęszczania mas włóknistych – Mariusz Reczulski

 

Przebudowa MP10 w papierni w Laakirchen Papier AG

 

OPAKOWANIA PAPIEROWE

 

Nowe rozwiązanie dla branży e-commerce – tekturowe opakowania sprzętów fotograficznych

 

ZAGADNIENIA POLIGRAFICZNE

 

Z poligrafią przez wieki. Trendy i perspektywy rozwoju przemysłu poligraficznego – Svitlana Khadzhynova, Stefan Jakucewicz

 

NAUKA – TEKTURA FALISTA

 

Związek między SCT papieru a ECT jednościennej tektury falistej – Tomasz Garbowski, Kacper Andrzejak

 

NAUKA – HISTORIA PAPIERNICTWA

 

Tradycje wyrobu papieru w Raciborzu – Maciej Szymczyk

 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

Przegląd prac naukowo-badawczych wykonanych w Zakładzie Technologii

Włóknistych Mas Papierniczych IPiP PŁ w ostatnim dwudziestoleciu. Część 3. – Dariusz Danielewicz

 

Z ŻYCIA SPP