Tissue World Milan – największe na świecie spotkanie branży tissue

 

RYNEK PAPIERNICZY

 

Rynek papierów higienicznych w Polsce w 2018 roku – Michał Jastrzębski

 

Rynek tissue na świecie

 

Rynek maszyn do produkcji bibułki higienicznej – Maria Żubrzak

 

Ceny papieru toaletowego a nawyki konsumenckie – Adam Kuźmicki

 

MASZYNY I URZĄDZENIA

 

PMP przedstawia nową platformę Intelli-Tissue® Ultra – maszyny 5,6 m do produkcji papierów higienicznych z najniższym zużyciem mediów na rynku – Maja Mejsner

 

KRYSTIAN – Koniec słomek plastikowych – czas na papier!

 

Hergen – Nowoczesna fabryka tissue w Chodczu i aktualności z Brazylii – Tomasz Helfojer

 

Dienes – Tissue. Narzędzia tnące dla profesjonalistów – Marek Pstrong

 

TADVISION® – nowe rozwiązanie suszarni przedmuchowej dla maszyn tissue – oprac. A. Klepaczka

 

Automatyczny system dostarczający masę celulozową w postaci bel do hydropulpera – Mariusz Reczulski

 

W ZAKŁADACH

 

LAMIX zwiększa wymiary

 

FIREFLY AB – prewencyjne systemy przeciwpożarowe w produkcji i przetwórstwie tissue

 

PAPIERY HIGIENICZNE

 

Jakość wyrobów higienicznych – Maria Żubrzak

 

TECHNOLOGIA

 

BIM Kemi TISSUE

 

NORMALIZACJA

 

Nowe wymagania oznakowania EU Ecolabel dla bibułki tissue i produktów z bibułki tissue

– Magdalena Jabłońska

 

PERSONALIA

 

Tomasz Brodecki nowym prezesem International Paper-Kwidzyn

 

TARGI

 

Wciągnij się w EKO na Targach Packaging Innovations

 

Paperworld 2019 już za nami – Mariusz Reczulski

 

ZAGADNIENIA ENERGETYCZNE

 

Porównanie energochłonności procesów produkcji tissue metodą TAD w różnych regionach świata

 

NAUKA – PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

Poprawa właściwości mechanicznych papierów makulaturowych metodą powlekania roztworami celulozy regenerowanej z roztworów NMMO – Marta Krysztof, Konrad Olejnik, Piotr Kulpiński

 

NAUKA – MASZYNY I URZĄDZENIA

 

Praktyczne wykorzystanie charakterystyk niezawodności w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych – Jerzy Lewandowski

 

Z ŻYCIA SPP