Artykuły naukowo-badawcze publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są recenzowane.

 

 

Prace naukowo-badawcze publikowane w naszym miesięczniku recenzują:

 

dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW (IOSP PW),

 

Dr inż. Juraj Gigac (Pulp & Paper Research Institute, Bratysława),

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki (PWSZ im. St. Staszica w Pile),

 

dr hab. inż. Adam Glema, prof nzw. PP (IKB PP),

 

prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko (Ukrainian Academy of Printing, Lwów),

 

dr inż. Anna Knitter-Piątkowska (IKB PP),

 

prof dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski (KWMiK PŁ),

 

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (WOiZ PŁ),

 

dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof PP (IKB PP),

 

prof. dr hab. Dariusz Markowski (IZiK UMK w Toruniu),

 

dr inż. Andrzej Okolewski (IM PŁ),

 

dr hab. inż. Halina Podsiadło, prof PW (IMiP PW),

 

prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (IPiP PŁ),

 

prof. Jerzy Skowroński (North Carolina State University),

 

dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ (IPiP PŁ),

 

prof. dr hab. inż. Wiktorian Tarnawski,

 

dr hab. inż. Adam Wójciak (IChTD, UP w Poznaniu),

 

prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska (ITFiM PŁ).

 

 

 

Procedura recenezowania (do pobrania PDF)