Artykuły naukowo-badawcze publikowane w „Przeglądzie Papierniczym” są recenzowane.

 

 

Prace naukowo-badawcze publikowane w naszym miesięczniku recenzują:

 

prof. zw. dr hab. inż. Józef Bendkowski (WOiZ PŚ)

dr hab. inż. arch. Marcin Brzezicki (WA PWr)

dr inż. Kaźmiera Ćwiek-Ludwicka (PZH),

dr hab. Tomasz Głowiński

prof. UWr, dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof PW (WIP IMiP PW)

prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko (IPiP PŁ i Ukrainian Academy of Printing, Lwów)

prof. zw. dr hab Elżbieta Kościk (UW)

prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (WOiZ PŁ i WZ PW)

dr hab. Romuald Łuczyński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Dariusz Markowski (ZKiRSN)

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (AT-H w Bielsku-Białej)

dr hab. inż. Izabela Modzelewska (ZP Ekorol)

prof. dr hab. inż. Olena Velychnko (NTTU of Ukraine)

dr hab. n. o. zdr. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska, prof. IMP (ZZF, IMP)

prof. dr hab. Georgij Petriaszwili (WIP IMiP PW)

prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło (WIP IMiP ZTP PW)

prof. František Potûček (University of Pardubice)

dr hab. inż. Yuriy Pyr’yew, prof. PW (WIP IMiP PW)

prof. Dominik Sankowski (IIS PŁ)

dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ (IPiP PŁ)

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

 

 

 

 

Procedura recenezowania (do pobrania PDF)

 

Formularz recenzji (do pobrania PDF)