logo
 

 

AKTUALNY NUMER
Z KRAJU
I ZE ŚWIATA
SPIS TREŚCI
RECENZOWANIE
NAUKA
ARCHIWUM
PRENUMERATA
REKLAMA
KONTAKT
O NAS

 

 

pobierz aktualny plik druk prenumeraty

 

WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISMA

Oferujemy następujące warianty prenumeraty naszych czasopism:

- prenumerata roczna PLUS (czasopisma w wersji papierowej
+ dostęp do Portalu Informacji Technicznej - wartość wg cennika na br.)

- prenumerata ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania) - 10% rabatu

- prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej

- wartość wg cennika na br.

- prenumerata ulgowa tylko na wersję papierową (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych) - rabat wg cennika

- prenumerata zagraniczna – do ceny prenumeraty krajowej dodatkowo dopłata 100%

  

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ - to największa internetowa baza artykułów technicznych, umożliwiająca dostęp on-line do tysięcy publikacji z lat 2004-2014, wyposażona w szybką wyszukiwarkę tematyczną. Naszym bezpośrednim prenumeratorom czasopism w wersji papierowej (prenumerata PLUS) oferujemy dostęp do zawartości portalu w obrębie zaprenumerowanych tytułów. Numery z roku 2015 dostępne będą na portalu, po dwóch miesiącach od ukazania się aktualnego numeru w wersji podstawowej.

Prenumeratorzy, którzy wykupili prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie - 90 zł (netto) na rok. Warunkiem zakupu dostępu do Portalu dla prenumeratorów, którzy wykupili prenumeratę u innych kolporterów (nie bezpośrednio w wydawnictwie) jest przesłanie dowodu wpłaty na prenumeratę wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu do Zakładu Kolportażu: mailem:kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891-13-74

Każdemu oferujemy ponadto możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich

32 czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT w wersji elektronicznej.

(płatność: SMS-em, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).

Ceny na 2018 r. (brutto):
1 egz. – 27 zł + 2,50 zł opłaty za dostarczenie
Prenumerata roczna (wersja papierowa) – 324 zł + 30 zł opłaty za dostarczenie
prenumerata roczna z opłatą – 354 zł
Półroczna (wersja papierowa) – 177 zł (z opłatą)
Kwartalna (wersja papierowa) – 88,50 zł (z opłatą)
Prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) – 423,00 zł
Prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) – 380,70 zł
Prenumerata ulgowa z 30% rabatem od podanych cen

Prenumeratę w Wydawnictwie można zamówić:

faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl na stronach: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 oraz

dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:

ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004

PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

W przypadku zmiany stawki VAT na czasopisma i - w konsekwencji - zmiany cen brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.

Dla prenumeratorów prenumeraty PLUS na rok 2015 oferujemy roczniki archiwalne prenumerowanych czasopism z lat 2004-2014 na CD w cenie 40 pln netto każdy rocznik.

Dostęp do pojedynczych zeszytów archiwalnych w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl