pobierz aktualny plik druk prenumeraty

 

 

WARUNKI PRENUMERATY CZASOPISMA

 

Oferujemy następujące warianty prenumeraty naszych czasopism:

 

- prenumerata roczna PLUS (czasopisma w wersji papierowej

+ dostęp do Portalu Informacji Technicznej - wartość wg cennika na br.)

 

- prenumerata ciągła PLUS (przedłużana automatycznie do odwołania) - 10% rabatu

 

- prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej

 

- wartość wg cennika na br.

 

- prenumerata ulgowa tylko na wersję papierową (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych) - rabat wg cennika

 

- prenumerata zagraniczna - do ceny prenumeraty krajowej dodatkowo dopłata 100%

 

 

 

PORTAL INFORMACJI TECHNICZNEJ - to największa internetowa baza artykułów technicznych, umożliwiająca dostęp on-line do tysięcy publikacji z lat 2004-2014, wyposażona w szybką wyszukiwarkę tematyczną. Naszym bezpośrednim prenumeratorom czasopism w wersji papierowej (prenumerata PLUS) oferujemy dostęp do zawartości portalu w obrębie zaprenumerowanych tytułów. Numery z roku 2015 dostępne będą na portalu, po dwóch miesiącach od ukazania się aktualnego numeru w wersji podstawowej.

 

Prenumeratorzy, którzy wykupili prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie - 90 zł (netto) na rok. Warunkiem zakupu dostępu do Portalu dla prenumeratorów, którzy wykupili prenumeratę u innych kolporterów (nie bezpośrednio w wydawnictwie) jest przesłanie dowodu wpłaty na prenumeratę wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu do Zakładu Kolportażu: mailem:kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891-13-74

 

Każdemu oferujemy ponadto możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich

 

32 czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT w wersji elektronicznej.

 

(płatność: SMS-em, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).

 

Ceny na 2018 r. (brutto):

1 egz. – 27 zł + 2,50 zł opłaty za dostarczenie

Prenumerata roczna (wersja papierowa) – 324 zł + 30 zł opłaty za dostarczenie

prenumerata roczna z opłatą – 354 zł

Półroczna (wersja papierowa) – 177 zł (z opłatą)

Kwartalna (wersja papierowa) – 88,50 zł (z opłatą)

Prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) – 423,00 zł

Prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) – 380,70 zł

Prenumerata ulgowa z 30% rabatem od podanych cen

 

Prenumeratę w Wydawnictwie można zamówić:

 

faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

 

mailem: prenumerata@sigma-not.pl na stronach: www.sigma-not.pl

 

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.,

 

ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 oraz

 

dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:

 

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

 

PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

W przypadku zmiany stawki VAT na czasopisma i - w konsekwencji - zmiany cen brutto prenumeraty, prenumeratorzy zobowiązani są do dopłaty różnicy.

 

Dla prenumeratorów prenumeraty PLUS na rok 2015 oferujemy roczniki archiwalne prenumerowanych czasopism z lat 2004-2014 na CD w cenie 40 pln netto każdy rocznik.

 

Dostęp do pojedynczych zeszytów archiwalnych w wersji elektronicznej na stronie www.sigma-not.pl