logo
 

 

NEWS
NEWS FROM POLAND AND FROM THE WORLD
TABLE OF CONTENTS
REVIEW
SCIENCE
ARCHI
SUBSCRIPTION
ADVERTISEMENT
CONTACT
ABOUT US

 

 

RADA NAUKOWA
Dr hab. Ewa Ratajczak, prof. nzw. ITD
Dr hab. Barbara Surma-Ślusarska, prof. nzw. PŁ (IPiP PŁ)
Prof. Lothar Göttsching (TH Darmstadt)
Prof. Jean-Francis Bloch (Grenoble INP)
Prof. Miloslav Milichovsky (TU Pardubice)

RADA PROGRAMOWA
Jerzy Janowicz (Stora Enso Poland S.A.),
Michał Jarczyński (Arctic Paper S.A.),
Andrzej Głębowski (SPP)
Urszula Kembłowska, Marek Krzykowski
(International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.),
Ryszard Kołodziejski (SPP)
Maciej Kunda (Mondi Świecie S.A.)
Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP Sp. z o.o.)
Małgorzata Michniewicz (Instytut Biopolimerów
i Włókien Chemicznych)
Zbigniew Olejnik (PMPoland SA)
Marek Ściążko (Kimberly-Clark S.A.)
Wiktorian Tarnawski, Tomasz Tyralski (Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej)
Paweł Rogalka (Aquila Sp. z o.o.)
Paweł Wandelt (Przegląd Papierniczy)

PISMO REDAGUJĄ:

Redaktor naczelny: Paweł Wandelt

Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Wiatroszak-Krysicka

Sekretarz redakcji: Joanna Wiatroszak

Redaktorzy tematyczni:
Stefan Jakucewicz (sjakucewicz@kpp.pl),
Aleksander Klepaczka, Zofia Raczyńska, Elżbieta Włodarczyk
Redaktor statystyczny: Marek Kałuszka (kaluszka@p.lodz.pl)

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:
Tomasz Graczyk (tom.graczyk@sbcglobal.net) Jolanta Tybuś, Maria Żubrzak

ADRES REDAKCJI:
Przegląd Papierniczy
Pl. Komuny Paryskiej 5A
90−007 Łódź, skr. poczt. 211
tel./fax (42) 633 54 23
e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl
http://www.przegl-pap.com.pl