O nas…

 

„Przegląd Papierniczy” to polskie fachowe czasopismo papiernicze, które ukazuje się co miesiąc już od 78 lat.

Adresowany jest nie tylko do papierników, wytwórców i przetwórców papieru, ale również leśników i pracowników przemysłu drzewnego, wydawców i drukarzy, hurtowników papieru, historyków, archiwistów, bibliotekarzy i ekologów.

 

Także studenci kształcący się w zakresie: papiernictwa, przetwórstwa papierniczego, poligrafii, towaroznawstwa, przetwórstwa drewna itp. znajdą w nim ciekawe informacje, pogłębiające i rozszerzające ich wiedzę i zainteresowania.

Ambicje „Przeglądu…” to: pełnienie roli pomostu między producentami papieru a jego odbiorcami i użytkownikami, między papiernictwem a ochroną środowiska, omawianie problemów marketingu, organizacji pracy itd.

 

Na łamach „Przeglądu Papierniczego” udostępniamy dane o najnowszych światowych osiągnięciach branży celulozowo-papierniczej i jej pokrewnych. Publikujemy także artykuły o nowoczesnych technikach drukarskich i reprograficznych, zwracając szczególną uwagę na wymagania stawiane papierom podłożowym w tych procesach.

 

Główne działy „Przeglądu Papierniczego”: Automatyzacja i regulacja, Biogospodarka, Gospodarka leśna, Historia papiernictwa, Konserwacja papieru, Kronika, Makulatura, Maszyny i urządzenia, Materiały opakowaniowe, Metrologia, Normalizacja, Ochrona środowiska, Opakowania papierowe, Papiery dla poligrafii, Papiery higieniczne, Papiery opakowaniowe, Papiery specjalne, Prace naukowo-badawcze, Rynek papierniczy, Środki pomocnicze, Technologia, Tektura falista, Unia Europejska, W zakładach, Zagadnienia ekonomiczne, Zagadnienia energetyczne, Zagadnienia poligraficzne, Zjazdy i konferencje, Z kraju i ze świata, Z życia SPP

 

Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów o aktualnych problemach,
a dostawców z przemysłu papierniczego do promowania na naszych łamach
swych produktów i usług.

 

 

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak

Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska (CPiP PŁ)

Dr hab. inż. Tomasz Garbowski, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Prof. Jean-Francis Bloch (Grenoble INP)

Prof. Miloslav Milichovsky (TU Pardubice)

Dr Eero Hiltunen (Aalto University of Technology, Helsinki)

Prof. Vladimir Buljak (University of Belgrade)

 

RADA PROGRAMOWA

Alicja Biel-Tyralska (CPiP PŁ),

Michał Jarczyński (Arctic Paper S.A.),

Andrzej Głębowski (SPP),

Jerzy Janowicz,

Urszula Kembłowska,

Ewa Kopania (Łukasiewicz-ŁIT),

Maciej Kunda,

Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP Sp. z o.o.),

Maja Mejsner (Valmet Technologies and Services S.A.),

Aneta Muskała (MM Kwidzyn),

Konrad Olejnik (CPiP PŁ),

Paweł Rogalka (Digit Pack Sp. z o.o.),

Marek Ściążko (Velvet CARE),

Michał Wrembel (ICT Poland Sp. z o.o.)

 

PISMO REDAGUJĄ:

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Konrad Olejnik,

prof. PŁ, dyrektor Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ

Z-ca redaktora naczelnego: Joanna Wiatroszak

Redaktorzy tematyczni:

Jolanta Wiatroszak-Krysicka, Aleksander Klepaczka,

Mariusz Reczulski

Redaktor statystyczny: Marek Kałuszka

(kaluszka@p.lodz.pl)

 

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:

Tomasz Graczyk (tom.graczyk@sbcglobal.net),

Stefan Jakucewicz (sjakucewicz@kpp.pl),

Jolanta Tybuś, Elżbieta Włodarczyk, Maria Żubrzak

 

ADRES REDAKCJI:

Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

skr. poczt. 211

tel./fax (42) 633 54 23

tel. kom.: 601 976293 i 601 717249

e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl

http://www.przegl-pap.com.pl

 

WYDAWCA:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

tel. (22) 818 09 18, fax: (22) 619 21 87

e-mail: sekretariat@sigma-not.pl