RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Ewa Ratajczak (ITD)

Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska (IPiP PŁ)

Prof. Lothar Göttsching (TH Darmstadt)

Prof. Jean-Francis Bloch (Grenoble INP)

Prof. Miloslav Milichovsky (TU Pardubice)

Dr Eero Hiltunen (Aalto University of Technology, Helsinki)

 

RADA PROGRAMOWA

Alicja Biel-Tyralska (IPiP PŁ),

Danuta Ciechańska (IBWCh),

Henryk Derejczyk (Arctic Paper Kostrzyn S.A.),

Andrzej Głębowski (SPP),

Jerzy Janowicz (Stora Enso Poland S.A.),

Urszula Kembłowska,

Maciej Kunda (Mondi  Świecie S.A.),

Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP Sp. z o.o.),

Maja Mejsner (PMPoland SA),

Aneta Muskała (International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o.),

Konrad Olejnik (IPiP PŁ),

Paweł Rogalka (Aquila Sp. z o.o.),

Marek Ściążko (Velvet CARE),

Paweł Wandelt (Przegląd Papierniczy)

 

PISMO REDAGUJĄ:

Redaktor naczelny: Paweł Wandelt

Zastępca redaktora naczelnego:

Jolanta Wiatroszak-Krysicka

Sekretarz redakcji: Joanna Wiatroszak

Redaktorzy tematyczni:

Aleksander Klepaczka, Zofia Raczyńska

Redaktor statystyczny: Marek Kałuszka (kaluszka@p.lodz.pl)

 

STALE WSPÓŁPRACUJĄ:

Tomasz Graczyk (tom.graczyk@sbcglobal.net),

Stefan Jakucewicz (sjakucewicz@kpp.pl),

Adam Kuźmicki, Jolanta Tybuś,

Elżbieta Włodarczyk,

Maria Żubrzak

 

ADRES REDAKCJI:

Pl. Komuny Paryskiej 5A, 90-007 Łódź

skr. poczt. 211

tel./fax (42) 633 54 23

tel. kom.: 601 976293 i 601 717249

e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl

http://www.przegl-pap.com.pl

 

WYDAWCA:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa

skr. poczt. 1004

tel. (22) 818 09 18, fax: (22) 619 21 87

e-mail: sekretariat@sigma-not.pl