logo
 

 

AKTUALNY NUMER
Z KRAJU
I ZE ŚWIATA
SPIS TREŚCI
RECENZOWANIE
NAUKA
ARCHIWUM
PRENUMERATA
REKLAMA
KONTAKT
O NAS

 


ADRES REDAKCJI:

Przegląd Papierniczy
Pl. Komuny Paryskiej 5A
90−007 Łódź, skr. poczt. 211
tel./fax (42) 633 54 23
tel. kom.: 601 976293 i 601 717249
e-mail: przegl.pap@t-system.com.pl
http://www.przegl-pap.com.pl

WYDAWCA:

Wydawnictwo
SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 1004
e–mail: sekretariat@sigma-not.pl
http://www.sigma-not.pl

Czasopismo o zasięgu międzynarodowym, obejmujące tematykę celulozowo-papierniczą, poligraficzną
i przetwórczą. Miesięcznik jest referowany m.in. przez „Paper Chem”, wyd. Institute of Paper Science and Technology w Atlancie, GA, „Chemical Abstracts” i „CA Selects: Paper Chemistry” wydawany przez American Chemical Society.