NAUKA – Wpływ mycia wyporowego na zawartość ligniny

i kwasu heksenuronowego w masie siarczanowej świerkowej

NAUKA – Komputerowo wspomagane wyznaczanie

nośności opakowań z tektury falistej

NAUKA – Badanie czynników wpływających na wytrzymałość

połączeń klejowych wkładów książek

Przegląd Papierniczy 9/2018

Polecamy w tym numerze:

Niebawem seminarium PPPS 2018 (Łódź, 23-27.09.2018).

Patronat medialny „Przegląd Papierniczy”.

Więcej informacji na: https://ppps.p.lodz.pl/

Przegląd Papierniczy 8/2018

Przed nami targi TAROPAK wraz z Poligrafią w nowej odsłonie,
czyli targami 4 PRINT WEEK, i POLAGRA (Poznań, 1-4.10.2018).
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska

Wydawnictwa SIGMA-NOT - paw. 5 st. 115

NAUKA – TEKTURA FALISTA

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej. Cz. 2. Analiza wrażliwości
w wybranych testach laboratoryjnych tektury falistej – Tomasz Garbowski, Lucyna Garbowska

NAUKA – METROLOGIA

Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do szybkiej analizy morfologicznej włókien celulozowych oraz oceny ich jakości – Marzanna Marcinkowska, Marek Szadkowski

Przegląd Papierniczy 7/2018

NAUKA – System informacyjny zarządzania gospodarką naprawczą

SPOTKAJMY SIĘ NA IV KONGRESIE PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

2 października 2018 r. w Poznaniu

Drugi etap funkcjonowania Velvet CARE

– rozmawiamy z prezesem Arturem Pielakiem

Voith Day w IPiP PŁ

Wręczenie nagród im. prof. Łapińskiego na jubileuszowej sesji PŁ

Przegląd Papierniczy 6/2018

Przegląd Papierniczy 5/2018

Polecamy w tym numerze:

Ocena możliwości częściowego zastąpienia masy makulaturowej masą celulozową konopną
w celu poprawy jakości wytworów makulaturowych

Opracowanie modelu dwuparametrowej reprodukcji półtonowej
w krótkich zespołach farbowych maszyn drukujących

Przegląd Papierniczy 4/2018

Zapraszamy do lektury numeru 3/18 "Przeglądu Papierniczego"
o tematyce wiodącej tissue i papiery higieniczne...

NAUKA - Model oceny jakości papierów higienicznych

NAUKA - Prasa ssąca w maszynie tissue typu crescent former

Polecamy nową publikację
na temat drukowania cyfrowego