Przegląd Papierniczy 10/2019

W tym numerze polecamy m.in.:

Przegląd Papierniczy 9/2019

W tym numerze polecamy m.in.:

Przegląd Papierniczy 8/2019

Przegląd Papierniczy 7/2019

Przegląd Papierniczy 6/2019

Przegląd Papierniczy 5/2019

Przegląd Papierniczy 4/2019

Przegląd Papierniczy 3/2019

NAUKA - Wpływ primerów

na jakość odbitek cyfrowych atramentowych

Przegląd Papierniczy 2/2019

Przegląd Papierniczy 1/2019

W tym numerze polecamy m.in.:

- dane z rynku papierniczego

- prezentacje biur projektowych

- relację z seminarium „Co nowego w Świeciu i na świecie”

- artykuł nt. nitki zabezpieczającej

- prace naukowe

 

Przegląd Papierniczy 12/2018

Przegląd Papierniczy 11/2018

NAUKA – Pomiar przenikania cieczy przez papier metodą analizy obrazu

NAUKA – Bezpieczeństwo użytkowania książek-zabawek dla dzieci

Przegląd Papierniczy 10/2018

Przegląd Papierniczy 9/2018

Przegląd Papierniczy 8/2018

NAUKA – TEKTURA FALISTA

Komputerowo wspomagane wyznaczanie nośności opakowań z tektury falistej. Cz. 2. Analiza wrażliwości
w wybranych testach laboratoryjnych tektury falistej – Tomasz Garbowski, Lucyna Garbowska

NAUKA – METROLOGIA

Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) do szybkiej analizy morfologicznej włókien celulozowych oraz oceny ich jakości – Marzanna Marcinkowska, Marek Szadkowski

Przegląd Papierniczy 7/2018

NAUKA – System informacyjny zarządzania gospodarką naprawczą

Przegląd Papierniczy 6/2018

Przegląd Papierniczy 5/2018

Polecamy w tym numerze:

Ocena możliwości częściowego zastąpienia masy makulaturowej masą celulozową konopną
w celu poprawy jakości wytworów makulaturowych

Opracowanie modelu dwuparametrowej reprodukcji półtonowej
w krótkich zespołach farbowych maszyn drukujących

Przegląd Papierniczy 4/2018

Zapraszamy do lektury numeru 3/18 "Przeglądu Papierniczego"
o tematyce wiodącej tissue i papiery higieniczne...

NAUKA - Prasa ssąca w maszynie tissue typu crescent former