Zapraszamy do numeru 3/18 "Przeglądu Papierniczego" o tematyce wiodącej tissue i papiery higieniczne...

Od numeru 1/2018 rozpoczynamy cykl artykułów historycznych
Papiernictwo w stuleciu niepodległości

 

Polecamy artykuł "Stulecie ruchu stowarzyszeniowego papierników" (str. 29),

 

wywiad z Autorem książki "100 lat wojowania o papier 1914-2014" (str. 32)

 

 

Ponadto ze stałych działów czasopisma polecamy:

 

"Przemysł papierniczy w Polsce w III kw. 2017 r." (str. 9)

 

Prezentacje łódzkich biur projektowych: Poyry Poland (str. 13), TBP Interprojekt (str. 20), BiProjekt (str. 25)

 

"Maszyny papiernicze nowej generacji" (str. 17)

 

"Technologie płaskiego punktu w procesie wykonania form fleksograficznych" (str. 37)

 

Nauka - Zarządzanie zapasami części wymiennych (str. 51)

 

Nauka - Metoda określania znaczenia predykatów sieci semantycznych procesów wydawniczych (str. 57)