W dniach 23-25.10.2018 r. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL‐ECO SYSTEM. Hasło przewodnie tegorocznej edycji „CZYSTE POWIETRZE – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko” wpisuje się w kompleksowe działania rządu w zakresie zmniejszenia niskiej emisji oraz zdecydowaną poprawę jakości powietrza w Polsce.

Podjęcie tego problemu na tak szeroką skalę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska w Polsce z pewnością przyczyni się do wypracowania wspólnych dobrych rozwiązań, które zaprocentują w przyszłości – zaznacza minister środowiska Henryk Kowalczyk.

 

Integralną częścią Targów POL‐ECO SYSTEM była zorganizowana po raz drugi przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo‐konferencyjna „Ekosfera”, w ramach której odbyło się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Omówiona została aktualna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska. Zakres tematyczny tego panelu obejmował m. in. ekologiczne paliwa węglowe, gospodarkę niskoemisyjną i użycie odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Zagadnienia kolejnych dyskusji dotyczyły również transportu niskoemisyjnego, rozwoju elektromobilności, przystosowania miast do zmian klimatu, a także działalności Bussiness Inteligence w ochronie środowiska.

według: www.polecosystem.pl

 

Studenci polskich uczelni poligraficznych z wizytą
w zakładach produkcyjnych Koenig & Bauer

W dniach 23-25 października br. niemal 30-osobowa grupa studentów polskich uczelni poligraficznych (reprezentujących Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej), wraz z opiekunami naukowymi, wzięła udział w dorocznej wizycie w zakładach Koenig & Bauer w Radebeul, gdzie produkowane są arkuszowe maszyny offsetowe tej firmy.

źródło: Http://www.pai.info.pl

Grupa z Polski przy maszynie Rapida zainstalowanej w centrum demonstracyjnym Koenig & Bauer w Radebeul. Fot.: Koenig & Bauer (CEE).

Drugi etap funkcjonowania Velvet CARE

– rozmawiamy z prezesem Arturem Pielakiem

Voith Day w IPiP PŁ

Wręczenie nagród im. prof. Łapińskiego na jubileuszowej sesji PŁ

Polecamy nową publikację
na temat drukowania cyfrowego