Przegląd Papierniczy 5/2018

Polecamy w tym numerze:

Ocena możliwości częściowego zastąpienia masy makulaturowej masą celulozową konopną
w celu poprawy jakości wytworów makulaturowych

Opracowanie modelu dwuparametrowej reprodukcji półtonowej
w krótkich zespołach farbowych maszyn drukujących

Przegląd Papierniczy 4/2018

Zapraszamy do lektury numeru 3/18 "Przeglądu Papierniczego"
o tematyce wiodącej tissue i papiery higieniczne...

NAUKA - Model oceny jakości papierów higienicznych

NAUKA - Prasa ssąca w maszynie tissue typu crescent former

Polecamy nową publikację
na temat drukowania cyfrowego